Sateenkaari - lapset

Share |

Keskiviikko 3.1.2018 - Rita


Sateenkaari-lapset ovat kolmas erityisten lasten sukupolvi, joka on tukemassa ihmiskuntaa kehityksessään. Eroten Indigo - ja Kristalli-lapsista, Sateenkaari - lapsilla on muutamia erityis ominaisuuksia. He ovat yleensä syntyneet vuonna 2000 ja sen jälkeen. Joissakin tapauksissa saattaa olla joitakin ennen vuotta 2000 saapuneita.

Kuten nimikin viittaa, Sateenkaari - lapset ovat tulleet maahan mukanaan muutama lisä värisäde mukanaan. He ovat hyvin aistillisia ja korkeammalla tietoisuuden tasolla. En puhu ulottuvuuksista vaan lisäaistien mukanaan tuomista lapsista.

Nämä lapset tuovat mukanaan ja omaavat ilon ja tasapainon ja harmonian aistin. Nämä lapset ovat syntyneet hymy kasvoillaan, joka kertoo suuresta sydämestä ja kyvystä antaa anteeksi.

Sateenkaari - lapset yleensä toipuvat nopeasti negatiivisista kokemuksista. Tämä on myös tärkeä avain emptionaaliseen mestaruuteen. Sateenkaari-lapset ovat psyykkisiä ja pystyvät lukemaan ja tuntemaan toisten ihmisten tunteita. Tämä taito paljastuu, kun he ikääntyvät.

Heillä on vahva tahto ja voimakas persoonallisuus. Kyvyt eivät lopu tähän, vaan he ovat synnynnäisiä parantajia ja kyvykkäitä manifestoimaan välittömästi haluamaansa.

Kuten olettaa saattaa, heillä on voimakas yhteys väreihin. Itseasiassa he resonoivat ympärillään oleviin väreihin. Heitä vetävät puoleensa värit, värikkäät vaatteet ja värikäs ympäristö. He ovat hyvin energisiä lapsia. Innostuneisuus ja sielun intohimo ilmenee luovuutena. Sateenkaari - lapsia pidetään Uuden Maailman rakentajina.

Doreen Virtuen mukaan Sateenkaari - lasten ominaisuuksia:

+Hyvin vähän syntyneitä tällä hetkellä vielä

+Vanhemmat yleensä ovat Kristalli- lapsia

+ Eivät ole ennen inkarnoituneet maahan

+ Ei karmaa

+ Eivät valitse tasapainottomia vanhempia

+ He ovat palvelemassa

+ Saattavat omata suuret silmät, kuten Kristalli -lapsilla, mutta Sateenkaari - lapset ovat täydellisen luottavaisia.

+Eivät pelkää ketään

Tuovat eheyttävää sateenkaari energiaa, jota tuodaan Reikin, QiGongin ja Pranic Healingin avulla.

Sateenkaari - lapset saatetaan väärin luokitella itsepäisiksi, koska he ovat voimakas tahtoisia ja omaavat hyvän itsevarmuuden ja vanhemmilta vaaditaan lasten positiivisten taitojen ja luonteen tunnnistamista ja välttämään negatiivista asenneta heitä kohtaan.

Nämä lapset ovat immuuneja roskaruoan suhteen. Useimmat heistä pystyvät käsittelemään geenimuunneltuja ruokia ja sellaisia ruokia, jotka voivat aihettaa myrkytys tilan kehossa. He pystyvät siis käsittelemään tämän tyyppiset ruoat helposti. Lasten veri on tyyppiä, joka pystyy puhdistamaan myrkyt ja ei - toivotut bakteerit ruoasta ja ilmasta. Heillä on kyky puhdistaa fyysiset myrkyt ja myöhemmin myös henkiset ja eteeriset myrkyt kehostaan.

Sateenkaari -lapset tulevat ilman karmaa ja osaavat nauttia elämästä vailla menneisyyden siteitä. He eivät siis jatka omaa tai edellisten sukupolvien jälleensyntymä sykliä.

Sateenkaari - lasten tarkoitus on saada päätökseen ne rakenteet, joita Indigot ja Kristalli - lapset ovat aloittaneet. Jokaisella näillä lapsilla; Indigo, Kristalli ja Sateenkaari, on erityinen tehtävä. Indigot rikkoivat perinteisten ajatusmuotojen mallit. Sitten Kristalli - lapset rakentavat uuden perustan rikotuille malleille. Lopuksi, Sateenkaari - lapset ovat täällä rakentamassa loppuun sen, minkä Indigot ja Kristalli - lapset aloittivat.

On vähän kirjoitettu Sateenkaari - lapsista, mutta on tärkeää tiedostaa heidän osansa maailmassamme.  Vanhempien ja opettajien tulisi tiedostaa, että nämä lapset, kuten kaikki lapset, ovat erityisiä ja arvostaa heidän ominaisuuksiaan ja kykyjään.

Sateenkaari - lapset alkaa ilmaantua maahan enemmän ja enemmän, vaikka heitä on jo ollut täällä jossakin määrin.

Doreen sanoo, että nämä lapset ovat tasapainossa maskuliinisen ja feminiinisen energiansa kanssa. Heissä ei ole aggressiivisuutta, he ovat intuitiivisia ja psyykkisiä ilman yrittämistä, ovat tainaomaisia ja osaavat taivuttaa aikaa ja pystyvät toimimaan ilman nukkumista ja syömistä.  Kristalli-lasten herkkyys tekee heidät haavoittuvaisiksi allergioille, mutta Sateenkaari - lapset ovat ylittäneet tämän vaiheen. Koska Sateenkaari - lapsilla ei ole karmaa, heillä ei ole tarvetta valita kaoottista lapsuutta kasvaakseen henkisesti.  He toimivat pelkästä ilosta ja ilman tarvetta reakoida impulsiivisesti ympärillä oleviin tapahtumiin.

( Suurin osa vanhemmista ihmistä oikeasti on niitä, jotka reakoivat tilanteisiin ympärillään ja ottavat kaiken sen itseensä ajatellen että ne ovat hänen)

Jo vauvana näiden lasten energian tunnistaa, koska heidän energiansa on vanhemmille antavaa ei tarvitsevaa. Nämä lapset heijastavat kaikissa toiminnoissaan rakkautta. Millaisia rakastavia ajatuksia, tunteita ja toimia heille lähettää sen saa moninkertaisena takaisin.

Sydämen valo, maskuliininen ja feminiininen energia sekoittuu keskenään Sateenkaaren väreiksi ja Sateenkaari- lapset alkavat säteillä valoaan massatietoisuuteen. Tähti lapsia on tullut maahan jo 1970 luvulla ja nämä uudet lapset näyttävät miten me muuttumme, millaisia meistä tulee, millaisia jo olemme, kun muistamme sen ja palaamme tasapainoon.

Indigot näyttivät kuinka rikkinäisiä ja joustamattomia ja tuhoisia meistä on tullut. Kristalli -lapset näyttivät kuinka sulkeutuneita ja tunteettomia meistä on tullut. Sateenkaari - lapset ovat täällä näyttämässä, kuinka avaat sydämesi ja todella sallit itsesi tuntea Suuren Sydämen ja sen sykkeen. Jokaisella sykkeellä sydämesi avautuu enemmän ja enemmän.

Sateenkaari -lapsia tulee maahan enenevässä määrin läpi vuosien 2010 - 2030. Tervetuloa maan enkelit, jotka tuovat sateenkaaren värisen huovan avuksemme maahan.

Avainsanat: indigot. kristallilapset, sateenkaarilapset