Share |

Tietosuojaseloste

Henkilön loukkamattomuus on minulle hyvin tärkeää ja suhtaudun yksityisyytesi suojaamiseen vakavasti.

Minä, Rita Forsberg-Kimura, olen tämän reconnection-healing.fi sivuston pääkäyttäjä ja rekisterinpitäjä. Fonecta käsittelee kyseisiä henkilötietoja minun puolestani.

Yhteydenottolomakkeella kysytään sähköpostiosoite, nimi ja puhelinnumero, jotta voi vastata sinulle mahdollisiin kysymyksiin, joita on herännyt sivuja lukiessasi. Saan siis nuo tiedot sinulta ja sinulla on oikeus tarkistaa mitä tietoja sinusta on tallennettu.

Minä en luovuta, en myy tai jaa tietojasi kenellekään ulkopuoliselle. Tietosi ovat turvassa ja suojattuja.

Rekisteröityminen sivulleni tullessa ei ole pakollista, niitä voi lukea ilman, että annat mitään tietoja itsestäsi, jos et halua.

) Tietolaki 
Rekisteröidylle henkilölle on ilmoitettava ennen hänen henkilötietojensa kirjaamista ja tallentamista. Hänen tulee antaa kirjallinen suostumus tietojensa tallentamiseen. 

2) Oikeus päästä tietoihin 
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä hänen henkilötietojaan käsitellään, sekä lisätietoa mm. tietojen tallennuksen tarkoituksesta, alkuperästä ja vastaanottajasta, tallennuksen kestosta sekä oikeusperusteista. 

3) Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity henkilö voi pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista tai täydellistämistä. 

4) Oikeus peruuttamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi ") 
Rekisteröity henkilö voi pyytää tietojensa välitöntä poistamista, jos esim. niiden alkuperäisen käsittelyn syytä ei ole enää olemassa, luovutettu suostumus peruutetaan, tietojen käsittelyyn esitetään vastalause tai jos tietoja on käsitelty laittomasti. 
Huomioi EU: n GDPR-luettelossa esitellyt poikkeukset. 

5) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröity henkilö voi vaatia tietojensa kaytön rajoittamista, jos tiedot ovat puutteelliset, niitä on käytetty väärin, tai suostumusta tietojen käyttöön on vastustettu. 

6) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle tiedot on toimitettu. Tiedot on voitava siirtää jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot 
siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista 

7) Vastustamisoikeus 
Rekisteröity henkilö voi milloin tahansa vastustaa tietojensa käyttöä eri tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä on velvollinen informoimaan rekisteröityä vastustamisoikeudesta viimeistään silloin, kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran. Tieto rekisteröidyn oikeudesta on esitettävä selkeästi ja muusta tiedotuksesta erillään. 

Rekisteröity tarkoittaa henkilötietojen pohjalta tunnistettavissa olevaa henkilöä, jonka henkilöiedot ovat käsittelyn kohteena.

Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia rekisteröityä koskevia tietoja, joiden perusteella hän on suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa.

Rekisteri tarkoittaa asiakasrekisteriä.

Rekisterinpitäjä tarkoittaa luonnollista henkilöä, ( Rita) joka tässä tapauksessa yksin määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen käsittelijä tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun. ( Fonecta)

Käytämme myös evästeitä, joista enemmän tietoa löytyy evästeiden hyväksyntä laatikosta.