Share |

Kosmisten meridiaanien uudelleenlinjaus.

Kun emme enää näe polaarisuutta pimeyden ja valon välillä, voimme nousta pelon yläpuolelle ja siirtyä eheyteen, ja alkaa ilmaista pyyteetöntä rakkautta. Kun etsimme yhteyttä Sieluumme, tapahtuu axiatonaalisten linjojen yhdistämistä jälleen. Tämä mahdollistaa Kristusminämme uudelleen lataamaan alemmat kehomme ja energisoimaan ne, tallentamaan niihin harmonian ja tasapainon. Kaikki negatiiviset tunne- ja mentaaliset mallit, joita kannamme mukanamme elämästä toiseen, voidaan nostaa vaivattomasti Korkeimman Minämme ja Kristusminämme avulla.

Kun haluamme  enemmän antautua Kristusminällemme, se alkaa yhä enemmän sallia Valon, Rakkauden ja Viisauden tulla alempiin kehoihimme. Alkuperäinen ohjelma, jonka mukaan Henki laskeutuu materiaan kokeakseen sen eri aspektit, voi jatkua kuten alunperin oli tarkoitettu. Alat kokea elämän täyteyttä sinä olentona, joka todella olet, alat kokea rakkautta, iloa, rauhaa, tasapainoa, tyyneyttä, runsautta, luovuutta...

Olemme Jumalallisia olentoja, joilla on ihmiskokemus, emme ihmisiä, joilla on henkinen kokemus.

Kosmisten meridiaanien uudelleenlinjaus auttaa uudelleen rakentamaan yhteyden Kristusminään. Se yhdistää axiatonaaliset linjat ja uudistaa axiaalisen verenkiertojärjestelmän. Kun yhteys on uudelleen kytketty, Kristusminä lähettää sopivia energioita axiatonaalisia linjoja pitkin uudistamaaan ja uudelleen harmonisoimaan eri kehojamme Jumalallisen sinikopion mukaan.

 

(lainaus Seija Nurmen " Atlantiksen ja Muinaisen Egyptin Viisaudet.)