Share |

Mitä on Reconnective Healing?

 Reconnective Healing eli uudelleen yhdistävä hoito on hoitomuoto, joka on planeetallamme ensimmäistä kertaa.Se on uutta, se on erilaista ja kuitenkin siinä on jotakin tuttua.(Tuttua, koska se tulee maailmankaikkeudesta. Uutta, koska energia on muuttunut hienovaraisemmaksi ja meillä jo olevat hoitomuodot eivät enää ole riittäviä.) Reconnection on enemmän, kuin meillä aikaisemmin olleet hoitomuodot. Me olemme ansainneet sen ja olemme voimaantuneet niin, että pystymme välittämään sitä. Se yhdistää meidät maailmankaikkeuteen sekä takaisin alkuperäiseen itseemme, siihen keitä me todella olemme. Hoidot vaikuttavat fyysisellä, psyykkisellä ja henkisellä tasolla sekä niiden yläpuolella, joka sisältää evoluution syvimmän olemuksen.

Reconnective Healing ei erityisemmin hoida mitään, mutta jos sen läsnäollessa sallit itsesi palautua tasapainoon, kuten monet sallivat, niin sinä teet sen. (lue usein esitettyjä kysymyksiä - osio )

Reconnective Healingin avulla sinun on mahdollista palauttaa tasapaino elämäsi eri osa-alueille. Hoito poistaa sinusta erilaisia tukoksia ja esteitä, jotka ovat paranemisen, eheytymisen tiellä.

Kun kokee Reconnection - taajuutta, on valon ja informaation vaihdossa universumin korkeiden tasojen kanssa. Reconnection - ilmiö yhdistää sinut luovaan alkulähteeseen, alkuperäiseen, kaikelle elämälle kuuluvaan, syvään yhteenkuuluvaisuuden tunteeseen. Kyse ei ole pelkästään takaisin siirtymisestä; kyse on eteenpäin menosta kohti jotakin aivan uutta ja erilaista.

Tutkimustuloksia

Venäläinen professori Konstantin Korotov on kehittänyt kameran, jolla pystytään kuvaamaan energiajärjestelmää " GDV = Gas Discharge Visualization", jonka rinnalla Kirlian-kamera näyttäisi olevan " alkukantainen ".

Reconnection Healingissä energia ja Valon tasot virtaavat hoitajan kautta hoidettavaan. Tämä uusi parantamistaajuus lisää thermodynaamisen energian määrää hoitotilassa. Tätä thermodynaamista energiaa syntyy vähäisessä määrin energiaparantamisen yhteydessä.( myös niiden hoitomenetelmien, joita meillä on ollut jo käytössämme ) Professori Tillerin tutkimusten mukaan thermodynaaminen energia lisääntyy niin paljon tilassa, jossa Reconnective Healingiä tehdään, että huoneen lämpötilan olisi pitänyt kohota kohti 300 C astetta, jotta sama taso olisi saavutettu aikaisemmin meillä olevia hoitomuotoja käytettäessä. Kuitenkin Reconnective Healing- hoitotilassa lämpötila ei ole muuttunut vaan tilassa on viileää, vaikka thermodynaamisen energian määrän huomattava lisääntyminen on mitattavissa.

RECONNECTIVE HEALING - hoito kestää tunnin, josta aktiivista hoidon osuutta on 30-45 min. Taajuudet alkavat vaikuttaa jo ennen hoitotapahtumaa ja jatkavat työskentelyään kauan sen jälkeen.

Hoitokertoja suositellaan 1- 3 kertaa  2 viikon sisällä.

Hoidon hinta on 66 euroa. ( sisältää ALV 24% )

Hoidon voit ostaa sivuiltani:

www.reiki-ritaforsberg-kimura.fi/ verkkokauppa/ osta hoito lahjaksi

RECONNECTIVE HEALING KAUKOHOITO

Etäisyys lisää taajuutta, joten kaukohoitona Reconnective Healing on hyvin tehokas. Hoito maksaa 44 euroa / 30 min ( sisältää ALV 24% )

"Tämä on minä värähdellen Valona. Tämä on tuttua. Tämä Minä Olen."

Kaukohoidon voit ostaa sivuiltani

www.reiki-ritaforsberg-kimura.fi/ verkkokauppa/ osta hoito lahjaksi

Hoitosarjaa voi uusia myöhemmin 1-3 kertaa, jos elämään on tullut tekijöitä, joiden vuoksi kokee tarpeelliseksi hoidot.

Hoidoissa hoidettava makaa selällään koko ajan. Ennen hoitoa salli itsellesi tämä kokemus. Tämä on erilainen hoito-muoto, (esim. Reiki-hoitoon verrattuna,) hoidossa ei kosketeta hoidettavaa ollenkaan. On tärkeää olla koko ajan vain vastaanottavaisessa tilassa, tarkkailla, havannoida, sallia.

Reconnective Healing (R) ja Reconnection Session (R) eroavat siinä, että Healing on paranemiseen ja eheytymiseen liittyvää ja Sessio taas on enemmän henkiseen kehitykseen liittyvää, vaikka paranemista tapahtuu myös Sessiossa. Samalla pääsee yhteyteen näiden taajuuksien kanssa. Ennen Sessioon tuloa on hyvä käydä Reconnective Healing`issä, koska se antaa hyvän lähtökohdan taajuuksien havainnoimiselle.

 Kun joutuu esim leikkaukseen on hyvä käydä Reconnection Healingissä (R) koska, kun sairastuu, keho lisää energiaa taistellakseen sitä vastaan. Korkeata energiaa tarvitaan, jotta keho pystyy selviämään leikkauksesta. Jos energia on alhainen, lääkärit yleensä kehottavat luopumaan leikkauksesta. Joten Reconnective Healingia on hyvä käyttää ennen leikkausta auttamaan kehon energiatason nostamisessa.

Reconnective Healingin vaikutuksia :

Energiataso kohoaa ja hyvänolon tunne lisääntyy. Stressi ei saa sinusta otetta. Pystyt paremmin ilmaisemaan itseäsi ia olemaan oma itsesi, kun vapaudut emotionaalisista patoutumista. Itsensä hyväksyminen ja itselle ja toisille anteeksiantaminen ja läsnäolon tunne voimistuvat. Yhteys elämään syvenee ja tunnet eheytymistä, jota paraneminen on myös. Tietoisuutesi laajenee ja saat maadoitusta ( elät tässä ja nyt, et liikaa menneessä etkä liikaa tulevassa ).

Reconnective Healingillä voi hoitaa traumoja, masennusta, riippuvuuksia. Se helpottaa kipuja, parantaa unen laatua ja auttaa selviämään erilaisisten  onnettomuuksien jälkitiloista nopeammin. Vatsassasi saattaa tuntua aaltomaista liikettä ja se kertoo DNA - muutosprosessista.

Reconnective Healingissä ei yleensä tule paranemisoireita, missä oireet pahenevat ennen paranemista. Tätähän tapahtuu normaalisti erilaisissa luontaishoidoissa.

Parantamisen todellinen luonne.

Parantuminen voi tarkoittaa oireitten, sairauksien, heikkouksien helpottumista. Parantuminen on myös ihmisen palauttamista henkiseen eheyteen. Sellaisen esteen tai häiriön vapauttaminen tai poistaminen, joka on pitänyt sinut erillään maailmankaikkeuden täydellisyydestä, on parantamista perimmiltään. Parantuminen on myös omaa kehitystäsi ja siihen kuuluu DNA:si kehitysrakenteen uudelleen strukturointi ja yhdistymisesi takaisin universumiin uudella tasolla.

Reconnective Healingin taajuudet eroavat muista parannusmenetelmistä, joihin meillä on ollut pääsy planeetalla tähän asti. Ajatusmalli, että ryhmäenergia vahvistaa vaikutusta, ei päde Reconnective Healingissä ,ellei kaikilla ole näitä uusia taajuuksia käytössään. Ryhmäenergia,josta puuttuivat uudet taajuudet, muunsivat tai laimensivat niiden taajuuksien erityistä kohdentumista, joista varsinainen paraneminen syntyy. Kun mukautuu näihin uusiin taajuuksiin, ryhmäkokemus saavuttaa kokonaan uuden ulottuvuuden ... tai ulottuvuuksia. Myös ajatus, että etäisyys heikentää taajuutta ei pidä paikkaansa, vaan etäisyyden kasvaessa myös taajuuden " voima" lisääntyy.

Terveys.

 1 ) Kun elimistön mekanismi toimii normaalisti, ihminen on fyysisesti terve.

 2) Kun ihmisellä on mielenrauhaa, itsetuntoa ja kykyä hahmottaa todellisuutta, hän on psyykkisesti terve.

 3) Kun tunnistaa tunteensa ja ilmaisee niitä tasapainoisesti ( kyky sietää stressiä, jännitystä, masennusta, ahdistusta ) ihminen on emotionaalisesti terve.

 4)  Ihminen on henkisesti terve, kun omaa vakaumuksen tietystä maailmankuvasta, uskomuksesta tai uskonnollisuudesta. Mielenrauhan ja itsensä hyväksymisen kautta liittää itsensä osaksi suurempaan kokonaisuuteen, Ykseyteen, omaan suvereeniin Ykseyteensä.