Share |

Usein esitettyjä kysymyksiä.

Mitä on Reconnective Healing?

Reconnective Healing on ensimmäistä kertaa maapallollamme esiintyvä parantamisen muoto. Se yhdistää sinut maailmankaikkeuteen, siihen kuka sinä todella olet, omaan ydinolemukseesi, ei pelkästään parantavien taajuuksien vaan mahdollisesti jopa uuden ulottuvuuden muodossa. Sen olemassaolo  on näytetty toteen tieteellisillä kokeilla. Reconnective Healing toimii kaiken kattavana yhteytenä maailmankaikkeuteen palauttavana prosessina, joka mahdollistaa Reconnective Healingin toteutumisen. Nämä parantumiset ja kehityskulun uudet taajuudet kuuluvat valon ja informaation kirjoon. Reconnectionin kautta voit olla vuorovaikutuksessa näiden uusien valon ja tiedon tasojen kanssa ja löytää jälleen yhteytesi. Tämä on uutta. Tämä on erilaista ja kaikkien opittavissa. Olet ansainnut nämä uudet taajuudet.

Kaikilla on kyky pitää mukanaan parantavia taajuuksia. Se ei ole vain harvoille luotu lahja - gurulle tai " pyhille" miehille ja naisille. Tämä on tämän päivän lahja: tieto ja viisaus opastamiseksesi on jo olemassa. Nämä taajuudet ovat sekä uusia, että vanhoja. Ne ovat " vanhoja", koska ne ovat maailmankaikkeudesta. Ne ovat " uusia", koska ne ovat ensimmäistä kertaa planeetallamme. Ne eivät ole sellaisia, jotka joku on meditoinut rannalla istuen 15 vuoden ajan, eivätkä ne ole jokin vanha tai muinaisen kansan kadonnut menetelmä. Uskotaan näiden taajuuksien olevan planeetallamme ensimmäistä kertaa.

Vaikka maailmankaikkeus, saadakseen alkuun taajuuksien kehittämisprosessin, valitsi jostain syystä Ericin tämän energian " siemenen" maaperäksi, vaikuttaa siltä, että yhä useampi löytää paikkansa tässä ilmiössä.

Kuinka tätä voi verrata muihin taajuuksiin? Kuinka se poikkeaa muista energia muodoista, joita meillä on käytössämme nyt?

Koemme jotain, jonka moni tiedostaa, että aika tuntuu kulkevan nopeammin samalla laajeten. Tätä kutsutaan "siirtymä" tai " Aikakauden vaihtuminen". Tämän siirtymän " ennustivat" jo mayat, inkat, hobit, Nostradamus, Edgar Cayce,  Kabbala ....-tätä kuvataan ajanjaksoksi maan historiassa, että inhimillisen tietoisuuden kokemukseksi. Tämä siirtymä mahdollistaa kollektiivisen tietoisuuden uudelleen mallintamisen.

Tämän määritellään tapahtuvan, kun planetaarisen magneettikentän heikkeneminen ja planetaaristen taajuuksien lisääntyminen kohtaavat tietyn ajankohdan. Termiä siirtymä sovelletaan prosessiin, jossa maapallo kiihdyttää vauhtiaan kehityskulun tuoman muutoksen tiellä. Tällöin ihmiskunta luo tietoisella valinnalla yhteyden maapallon elektromagneettisiin kenttiin, jolloin samalla osana prosessia tapahtuu solutasomme muutosprosessi.

Parantamisen kentällä monet menetelmät, jotka ovat kestäneet ajan haasteet toimivat yhtä hyvin nyt kuin ennenkin - on vain niin, että meillä on nyt enemmän ja me olemme enemmän, joten vanhat menetelmät eivät enää riitä. Niin hyviä kuin ne ovatkin, ne eivät enää sovellu uusiin laajentuneisiin rajoihimme - aivan kuin lyhdyt eivät sovellu auton ajovaloiksi, vaikka hevosen vetämissä rattaissa lyhdyt toimivat aivan hyvin.  Joissakin menetelmissä on heikkouksia, kuten vaatimus poistaa korut, nahka-asut ,käyttää erilaisia suojaus - rituaaleja eivät enää ole läsnä näissä taajuuksissa.

On hyvä muistaa, että monet meistä, jotka olemme käyttäneet parannusmenetelmiä, alun perin kiinnostuimme niistä. Tarkoitus ei ollut tulla fanaattiseksi menetelmän seuraajaksi menetelmän vuoksi - tarkoitus oli tulla parantajaksi. Menetelmä on yksinkertaisesti yksi ensiaskeleitamme tässä prosessissa.

Portaiden yläpäässä odottaa yksi päämääräsi - tulla parantajaksi. Ensimmäinen askelma on oppia menetelmä. Opit sen, ehkä opetatkin sitä, hallitset sen. Varo rakastumasta siihen, sillä silloin istut portaallesi , kahmaiset peitteen ympärillesi ja tyynyn pääsi alle ja teet tästä askelmasta keskipisteen loppuelämäksesi. Matkasi pysähtyy. Siunaa ensiaskeleesi ja jatka matkaasi ylöspäin.

Joillakin on tarve " koristella" oppimaansa hoitomuotoa ja siten he ovat  vesittänneet monia jo olevia hoitomuotoja omilla "paranteluillaan".  Joku tuntee  tarvetta parannella , tehdä paremmaksi ja laittaa oma leimansa jo olemassa olevaan maailmankaikkeudesta tulleeseen täydellisyyteen ja tehdä sitä täydellisemmäksi.  He eivät oivalla , mikä kunnia on olla kutsuttuna osaksi yhtälöä ja saada mahdollisuus todistaa prosessia ihmetyksen vallassa. Se on siunaus.

" Katso minä tein näin. Tästä tulee näin parempi." Tälläinen henkilö ei ehkä koskaan ole  havainnut jo olemassa olevaa täydellisyyttä tai on kadottanut sen näkyvistään.

Väitätkö, että tämä menetelmä on parempi kuin muut menetelmät?

Ei tietenkään. Ei ole kysymys siitä kumpi on parempi tai huonompi vaan siitä mikä sopii. Reconnective Healing on täällä tarjotakseen sinulle jotain perustavan laatuisempaa ja laajempaa, koska nyt on yhä perustavan laatuisempien ja laajempien asioiden aika.

Olen kuullut, että opittuani tämän tekniikan, saatan menettää tällä hetkellä käyttämäni?

Ensiksi , Reconnective Healing ei ole " menetelmä" tekniikka. Tämä erottaa sen muista parantamisen muodoista. Toiseksi, et menetä oppimaasi parantamismenetelmää. Voi olla, että niitä ei enää pysty havaitsemaan yhtä helposti. Eräs syy tälle on, että parantamismenetelmät, joita meillä on ollut, ovat olleet Reconnective Healingin esimuotoja, pelkästään pilkahduksia sen joistakin muodoista. Jos yhdistät kaikki nämä menetelmät, näet hieman suuremman pilkahduksen Reconnective Healingistä, mutta et kaikkea.

Toimiiko Reconnective Healing ainoastaan fyysisissä ongelmissa? Toimiiko se myös henkisissä ongelmissa?

Parantaminen on palauttamista tasapainoon. Parantuminen on siis palautumista tasapainoon. Kukin terveydellinen ongelma on yhdistelmä fyysistä, henkistä, mentaalista, tunnetta ( ja luultavasti joitain muita luokistuksia, joille meillä ei ole sanoja) Me luokittelemme sen vallitsevan ominaispiirteen mukaan. Reconnective Healing ei erityisesti hoida mitään. Jos sen läsnä ollessa sallit itsesi päästä tasapainoon, kuten monet ihmiset tekevät, niin sinä teet niin.

Mikä on Reconnective Healingin ja Reconnection Session välinen ero?

Pohjimmainen ero on päämäärässä. Reconnective Healingin tarkoitus on parantaa ,olipa kyse fyysisistä, henkisistä, tunneperäisistä, mentaalisista tai mistä  muusta tasosta tahansa. Lisäksi saavuttaaksesi Reconnective Healingin esiin tuoman parantamisen tason, koet tietyssä määrin yhdistymisen osana prosessia. Juuri tämä " yhdistyminen " sallii Reconnective Healingin olla niin dramaattisesti kattavamman kuin ne  healingin- tekniikat, jotka meillä tähän asti on ollut.

Reconnectoin Session päämäärä on saattaa sinut täyteen yhteyteen maailmankaikkeuden kanssa. Tämä aikaansaadaan kahdessa istunnossa tapahtuvana henkilökohtaisena kokemuksena, joita kutsutaan henkilökohtaisen jälleen yhdistämisen ( Reconnection) vastaanottamiseksi. Saavuttaksesi Reconnectionnin esiin tuoman yhdistymisen asteen koet jossain määrin parantumista osana prosessia. Vaikkakin nämä kaksi eivät ole täysin erillisiä prosesseja, Reconnective Healing ja henkilökohtainen Sessio- istuntosi tulisi olla erillisiä saavuttaksesi kummastakin täyden hyödyn.

Kuinka monta hoitokertaa tarvitsen? Kuinka kauan kestää paraneminen?

Tarvitset yhden hoitokerran - ehkä vain osan varatusta ajasta - ehkä useampia. harkitse ainakin 3 hoitokertaa. Vaikka kukin hoitokerta on erilainen, usein 3. kerralla on taipumusta ilmetä jotain erityistä.

Paraneminen tapahtuu välittömästi. " Aikaa" kuluu siihen, että itse " päätät" hyväksyä paranemisen. Jotta saat kaiken sen avun, jota etsit 1., 2., 3. kerralla. sinun on aika päästää irti ja sallia asioiden tapahtua omalla tavallaan.

Uusi tai useampi hoitokerta;

1) Jos olet uudessa tilanteessa.

2) Olet kokenut selvää, tunnistettavaa, pysyvää parannusta 3. kerran aikana ja näyttää siltä, että jotain vähän enemmän voisi ilmetä.

Näissä tapauksissa useampi hoitokerta voisi olla paíkallaan.

Reconnective Healingissä ei ole kysymys säännöllisistä käynneistä tai   "kohennuksista". Sinun ei tarvitse tulla viikottaisiin tapaamisiin eikä minkäänlaisen jatkuvuuden perusteella. Heti kun olet saanut hoitokerran / hoitokerrat " omistat" muutoksesi , parantumisesi, kehityksesi. Ne ovat sinun. Kukaan ei voi viedä niitä sinulta koskaan. Ne ovat sinun, jos niin valitset. Kehotan sinua valitsemaan niin.