Share |

Kvanttiteoria

1) Kvantti on erillinen"paketti" tai yksikkö energiaa, kulmamomenttia tai muuta suuretta. Edustaa suureen minimiä, pienintä jakamatonta määrää (kvantin monikko on kvanta) Kvanta on sähkömagneettisen säteilyn-valon, jolla voi olla mikä tahansa aallonpituus tai taajuus ulottuen gammasäteilystä, röntgensäteilystä, ultraviolettivalosta, näkyvästä valosta aina infrapunasäteisiin ja radioaaltoihin- pienimmät mahdolliset komponentit. 

2) Sähkömagneettisen spektrin ulkopuolisten spektrien pienimmät mahdolliset komponentit ( ehdoton minimi)

Kvanttihyppy = Nopea "jumal-oivallus",joka sallii ihmisen vapaasti olla kanssakäymisessä älykkyyden toisten maailmojen kanssa.

Alhim = "Hengellisen Valon äärettömän pienet hiukkaset. "Alhim-huikkasia käytetään Jumalan Mestareiden kanssa luomaan voimakas energiasignaali, jota käytetään parantamisessa, viestinnässä ja hengellisissä lahjoissa.

Maailmankaikkeudessa on noin  5% näkyvää ainetta ja loput 95 % tuntematonta pimeää ainetta, jota emme voi nähdä, kuulla, tuntea. On todistettu vääräksi klassisen fysiikan oletus, että maailma toimii kuin koneisto. Maailmankaikkeus perustuu energiaan, jossa hiukkaset siirtyvät yllättävästi, epäjatkuvasti ja hypäyksittäin olomuodosta toiseen. Kvanttifysiikka kuvaakin todellisuutta "aaltoina", joissa hiukkanen toimii. Esim. kaukoparannuksen toimivuus voidaan selittää tällä ominaisuudella, hiukkaset eli kvanttiobjektit kykenevät siirtymään tilasta toiseen käymättä välissä olevissa tiloissa.

Kvantit ovat energiapaketteja ja ne muodostavat Valon. Kaikki elävien olentojen solut säteilevät valoa(ihmiset, eläimet, kasvit) Mitä yhtenäisempi sisäinen valomme on , sitä parempi terveys. Terveestä solusta lähtevä valo on huomattavasti voimakkaampaa kuin sairaasta.

Solujen sisältä on löydetty ns. solulimamatriisi ja solujen välitilasta sidekudoksesta muodostuva matriisi. Matriisi on verkosto, jonka tehtävänä on erittäin nopea tiedonvälitys. Kaikki tekijät ovat linkittyneet kehossamme toisiinsa. Millainen mielentilamme ja ajatuksemme on vaikuttavat siihen, kuinka hyvin voimme fyysisesti. Tämä sama systeemin toimii myös ulkopuolellamme

Kun kvanttifyysikot tutkivat kvanttienergian pienien alkeishiukkasten käyttäytymistä, heidän havainnointinsa huomattiin muuttavan tuloksia.   Odotukset vaikuttivat hiukkasiin. Tästä voi vetää johtopäätöksen, että    mielemme ja ajatuksemme vaikuttavat kehon ulkopuolella olevaan vastaavanlaiseen " verkostoon".

101. apinan - teoria, morfogeeninen kenttä, jonka biologi Rubert Sheldrake " löysi" kertoo, että koko maailmankaikkeus on tietyllä lailla linkittynyt kaikkeen olevaan. ( 101.-apinan-teoria= kun riittävä määrä rodusta omaksuu jonkin toiminnan, siitä tulee koko rodun ominaisuus.) 

Japanilainen professori Michio Kaku ( kvanttifyysiikka) on esittänyt merkittäviä ajatuksia ihmisen tietoisuudesta. Kun yhdistämme koko planeettamme ihmiskunnan tietoisuuden potentiaalisena yhteisenä tekijänä, sillä voi olla suuremmat vaikutukset ainakin lähiavaruuteen kuin vielä ymmärrämmekään.

 Aika ei Einsteinin mukaan ole vakio. Ajan ominaisvärähtely on muuttunut, koska olemme valinneet sen tapahtuvaksi. Aika muuttuu ja liikkuu nopeammin ja saamme paljon enemmän aikaan saman aikavälin puitteissa. Tässä on ristiriita - jos aika liikkuu nopeammin, olettaisi, että meillä on vähemmän aikaa suoriutua asioistamme. Jokainen aikayksikkö on hidastunut niin, että pystymme suorittamaan sen aikana enemmän. Aika, energia, massa... ovat keskinäisessä yhteydessä. Jos jokin liikkuu nopeammin, sen massa lisääntyy ja sen aikaväli hidastuu. Jos  aika kiihtyy, silloin niiden taajuuksien, jotka ovat universumimme kaikkien ulottuvuuksien perustana täytyy myös olla siirtymässä. Muutokset todistavat tästä. Mieti ,15 vuotta sitten , olisitko innostunut henkisyyttä käsittelevistä kirjoista, elokuvista, TV-ohjelmista siinä määrin kuin nyt?  Kun puhut tutuillesi näistä asioista yhä useampi sanoo pohtineensa samoja asioita. Aikakäsitystä on myös laajennettava ja oivallettava, että se on ehkä eräänlainen  "selvitymisen" elementti tällä planeetalla.

Reconnective Healing ja Reconnection Sessio koskettavat elektromagneettista verkkoa, koskettavat sen ydintä, yhteyttäsi Jumalaan, jumaluuteen,Valoon, Lähteeseen, Rakkauteen.....

1 ) Tunnista oma henkinen lähteesi

2 ) Käytä sitä muuttamaan Maan todellisuutta.

Maa on ainoa planeetta, joka on jumalallisten olentojen kansoittama.Olemme vapaaehtoisia testaajia, kokemassa maaplaneettaa, mutta tämä on kätketty meiltä täysin.

Moni poistuu planeetalta erilaisten sairauksien myötä; AIDS, syöpä... Toiset taas ovat valinneet jäävänsä auttamaan siirtymisessä uusiin, korkeampiin värähtelyihin.