Share |

Lemuria

 Planeetan ensimmäinen sivilisaatio syntyi hitaasti, Lemuria. Heidän kvanttisuutensa oli 90% eikä 30% , kuten meillä tänä päivänä.Heidän kvanttisuutensa oli plejadilaisten aktivoima. Lemuria oli pitkäikäisin sivilisaatio, eikä nähnyt koskaan sotaa. Se hajosi vain siksi, koska valtameret ja meret nousivat.

Lemurialaisilla oli kuulo- ja tuntoaisti. Heillä ei ollut silmiä, vaan keskellä otsaa yksi silmä, joka katsoi sisäänpäin. Se oli aisti, joka yhdisti heidät näkymättömään maailmaan. He näkivät vain sisällepäin Jumalten maailmaan ja näkivät auttajia ja avustajia, maapallon ulkopuolelta tulevia Venus-ketjuun kuuluvia olentoja. Venus tähdeltä tuli korkeita olentoja avustamaan ja elämään näkymättöminä maan piirissä, osaksi ruumiillistuen kehoiksi.

Lemurian asukkaat olivat jatkuvasti yhteydessä näihin jumalolentoihin, joita he näkivät. Vaaran uhatessa sisäinen näkemys varoitti heitä suojelemaan itseään ja pakenemaan tarvittaessa.

 He elivät rauhassa, kuin paratiisissa yhdessä eläinten kanssa, totellen jumalia ja jumalten ääniä, joka kuului heidän sisällään, sillä kuulo, joka heillä oli, ulottui näkymättömään maailmaan. Heillä oli kyky luoda, heidän täytyi osata luoda, koska he olivat " ulkoistettuja" fyysiseen maailmaan sukupuoliolentoina. Heidän piti osata luoda ,toisin sanoen jatkaa sukua. Ihmisyys ja elämä oli sitä, että he osasivat luoda, jatkaa sukua.

Heillä ei ollut tietoa himoista, sisäinen kyky ei ollut sukupuolivoimaa ja suvun jatkaminen tapahtui heissä itsessään, eikä heillä ollut mitään tietoa, että uusi olento kehittyi ja erkani heistä. He olivat niin kiinni fyysisessä maailmassa, että koko luomisprosessi tapahtui heidän tietämättään. Vasta kun suvun jatkaminen alkoi tapahtua kahden olennon välityksellä. He alkoivat tuntea toisia olentoja, ja niin heissä oleva toinen sukupuoli vähitellen heikkeni ja surkastui pois ja jäljelle jäi joko miehenkaltainen tai naisenkaltainen olento.

Koko elämä oli yhtä ainoaa harmoniassa elämistä, korkeampien olentojen palvelemista.

Nuo olennot, lemurialaiset, joilla ei ollut mitään tietoa hyvästä tai pahasta, heillä ei ollut varsinaista järkeä," lankesivat syntiin."

Mitä se silloin merkitsi?

Juutalainen Raamattu nimittää sitä syntiinlankeemukseksi.

Tässä on nähtävissä kolme rinnakkaista kehityslinjaa. Nuo silmät tai herkät kohdat päässä, alkoivat kehittyä silmiksi. Syntiinlankeemus kertomus kertoo tästä,kuinka  heidän silmänsä aukenivat. Nämä jättiläisen kokoiset olennot alkoivat nähdä hämärästi ympärillään olevaa maailmaa. Heidän sisällään heräsi järki. He tulivat tietoiseksi omasta kehostaan siitä, että elivät tämmöisessä näkyvässä maailmassa. He alkiovat nähdä toisiaan, eläimiä, kasveja, maisemia ja joskus aurinkoa ja niin heissä heräsi ajatus ja järki.

 He alkoivat nauttia erityisesti fyysisestä kehostaan ja maailmasta. Tämä kehossa, aineessa oleminenhan on elämistä aistien välityksellä ja aistit tekivät nauttimisen mahdolliseksi, syömisen ja sukupuolisuuden avulla.

- Jos syöt hyvän ja pahan tiedon puusta tulet tietäväiseksi kuin Jumala.-

 Paratiisi- tilassa ihminen oli ainoastaan silloin, kun jumalalliset olennot määräsivät häntä, koska hänen piti luoda ja se tapahtui astrologisten suhteiden tarkoin määräämänä aikana. Kun luomiskyky muuttui riippumattomaksi kyvyksi, nautinnoksi riippumatta ajasta tai paikasta, ihminen ei enää totellut jumalia, eikä kysynyt heiltä neuvoja, ei ymmärtänyt tähdistä lukemisesta mitään ja näin  luovakyky muuttui nautinnon välikappaleeksi.

 Ihmisestä tuli näkevä, ajatteleva, fyysisesti aistiva ja tunteva olento.

Lemuria oli valtameren korkeimman vuoren huipulla pohjasta mitattuna. Se on tällä hetkellä Havaijin korkein saari, minne Lemurian "kanootit" on haudattuna. Havaijin vanhemmat kertovat tänäkin päivänä , että Havaijin sukulinja on tullut plejadilaisilta veljiltä ja sisarilta. Näin he opettavat ihmiskunnan alkamisesta.

Lemurialaisilla oli kvanttiymmärrys elämästä ja DNA:ssaan he tiesivät kaiken aurinkojärjestelmästä. Kvantti - DNA, joka toimii täysiteholla ,luo tietoisuuden, joka on yhtä maailmankaikkeuden kanssa. ( planeettamme muinainen , henkinen uskomus pyytää meitä olemaan yhtä kaiken kanssa)

Historiallinen neuvo: Älä kiinnitä liian paljon huomiota Atlantikseen. Niitä oli kolme ja paljon myöhemmin , eikä Atlantiksen rooli ole läheskään niin tärkeä , kuin nykyisin halutaan antaa meidän ymmärtää. Se oli tärkeä, mutta yksi niistä ei ollut muinainen , vaan Kreikan saariston ulkopuolella. Atlantis ei ollut yksi kehittyneimmistä sivilisaatioista ,vaan Lemuria oli, mutta vain tietoisuudessa. Lemurialla ei ollut teknoligisia kykyjä, joten se ei ollut teknisesti kehittynyt. Lemurian aikaisia lupauksiamme oli elää sydän avoimena maailmaa kohtaan. Atlantiksen aikana oli tarkoitus käsitellä maailmaa mielen kautta, erossa sydämen kautta toiminnasta.

Atlantiksella oli kysymys ryhmä energiasta. Siellä kiinnitettiin hyvin vähän huomiota yksilöön, yksilöllisyyteen. Oli kyse yhteisöstä. Oikeastaan ensimmäinen kommunismiin perustuva yhteyskunta. Atlantislaiset pelkäsivät olla yksin, tehdä asioita yksin. Oletko tavannut ihmistä, joka kehottaa palaamaan ryhmänä ykseyteen? Onko joku koettanut saada sinua tekemään työtä yhteisön hyväksi, joka työ kuitenkin on muodostunut ehkä hänen omaksi hyödykseen. Katso tarkkaan hänen kasvojaan, kun hän sanoo niin. Katso tarkoin. Tulet näkemään hänen Atlantislaiset - kasvonsa.

Nyt olemme yksilöllisyyden ajassa.

" Entäpä tämä? Sinun on tehtävä kaikkea jonkun toisen hyväksi. Sinun on tehtävä asioita yhteisön hyväksi. Sinun pitäisi palvella ja uhrautua toisten hyväksi." Tämän uskomuksen ehkä loivat ihmiset, joilla oli erityinen agenda saada sinut työskentelemään kovasti, saada sinut tekemään asioita heidän puolestaan, paremminkin kuin itsesi puolesta.

Lemurialaiset osasivat parantaa mangnetismilla. Se oli heidän DNA:ssaan, intuitiivisena informaationa. Kvantti-DNA tuottaa laadukasta intuitiivista informaatiota ollen yhtä maailmankaikkeuden kanssa. He tiesivät kaiken DNA:sta, jopa sen muodon ilman mikroskooppia.

Tämän päivän ihmishistoria ei anna uskottavuutta 30.000 vuoden takaiselle kehittyneelle ihmisrodulle, Lemurialaisille.

Mayat olivat kvanttitietoisia, joka oli perua Lemurialaisilta. He tiesivät maailmankaikkeudesta asioita ilman teleskooppia , tietokonetta....

Vuosisatoja intuitiivisesti hyväksytty tietämys kuoli hitaasti ajan kuluessa , kun Lemuria jakautui ja kollektiivitietoisuus pirstoutui. Kun yhteisö oli kvanttinen, ymmärrykset yhtyivät. Kun yhteisö pirstoutui ( kuten maailman tilanne on  tällä hetkellä ), myös toisten ymmärtäminen heikkeni.  Tässä prosessissa entinen DNA:n 90% käyttötaso väheni hitasti 30%:n.

Olemme kadottaneet tiedon , mistä siemenemme tuli, miten keho toimii . Plejadien kokemus oli poissa, kadonnut. Unohdimme perusastronomian, emmekä edes tienneet , että planeetta on pallo, vaan luulimme sitä litteäksi.  ( eikä tästä ole kovinkaan kauan aikaa )

Uusi aika ei ole uusi, vaan se on muinaisen tiedon ja Lemurian tapojen muistamista. On kyse paluusta lemurialaiseen tilaan ja mennä eteenpäin johonkin uuteen, jota maanpiirissä ei ennen ole koettu. Muutos sallii annettujen lahjojen aloittaa hidas ja tarkoituksellinen tietoisuuden kehittäminen tällä planeetalla ja se on aloitettava omasta DNA:sta. On kyse Lemurian tietoisuudesta, missä sota ei ole vaihtoehto ja terveys on intuitiivista. Mayat  puhuivat siitä. Tämä on korkeinta värähtelyä, mitä Gaia on koskaan nähnyt ja tämä on lisääntymässä. Tämä on vuoden 2012 energiaa, jossa olemme jo nyt. 2012 - energia aloittaa uuden luovuuden syklin ja tuhon sykli on saavuttava maksimaalisen huippunsa. Meiltä odotetaan työtä rauhan, runsauden ja tasapainon luomiseksi. Luovuus ei ole jatkuva tila, vaan se on uutta hetkestä hetkeen, siis hyvin kvanttinen tila.

Tämä vuosi 2010 on 3 - vuosi, joka viestii luovuudesta, itseilmaisusta, kommunikoinnista ja ilosta. Kasvu tapahtuu ilon kautta eikä enää välttämättä kärsimyksen, uhri- ajattelun kautta.

 Vuosi 2012 on 5 - vuosi, joka on muutoksen, vapautumisen, vapauden ja mahdollisuuksien vuosi. Se kehottaa meitä elämään tässä ja nyt, ei liikaa tulevassa eikä liikkaa menneessä, elämään vailla menneisyyden taakkoja, siis hyvin kvanttisessa tilassa.

Vuosi 2013 on 6 - vuosi, joka on rakastamisen ja vastuun kantamisen vuosi. Kannettava vastuuta omasta luomuksestasi, kaikesta mitä elämässäsi tapahtuu.