Share |

Axiatonaalinen energia

 Axiatonaalinen energia on korkeavärähteistä energiaa, joka virtaa axiatonaalisessa kehässä, joka yhdistää Luomisen kaikki tasot. Kun tietoisuus aikaisemmin verhosi Itsesi osaset, axiatonaaliset meridiaanit irrotettiin tästä kehästä, ja niistä tuli uinuvia. Kun tähän kehään yhdistytään uudelleen, axiatonaalinen energia virtaa axiatonaalisiin meridiaaneihisi Sielun tähden ja Maatähden kautta, jotka toimivat energiaportteina. Sieluntähti sijaitsee nykypäivän ihmisellä 15 cm päälaen yläpuolella ja Maatähti sijaitsee noin 15 cm jalkapohjien alapuolella. Sieluntähti on yhdistävä tekijä Tähtiportin (30cm päälaen yläpuolella ) ja kausaali - ja kruunuchakrojen välillä. Kausaalichakra sijaitsee 8-10 cm takaraivosta taaksepäin, se on ikäänkuin lakki takaraivolla. 

Axiatonaaliset meridiaanit, jotka kulkevat akupunktiomeridiaaneja pitkin, syöttävät energiaa pyörrepisteiden kautta axiaaliseen-verenkiertojärjestelmään ja akupistemeridiaaneihin. Axiatonaalisen energian virta pyörrepisteiden kautta akupistemeridiaaneihin varmistaa, että kaikki solukkoiset kehät toimivat harmoniassa.

Pyörrepisteet ovat pieniä kehämäisiä pyörteitä elektromagneettista energiaa. Ne ovat lähellä ihosi pintaa ja säteilevät valo-ja äänifrekvenssejä, jotka aiheuttavat soluissa olevien molekyylien atomien nopeamman pyörimisen. Tämä lisääntyvä pyörimisnopeus luo valosäikeitä, jotka luovat kentän solujen uudistumiselle. Jokaisella kehon solulla on pyörrepiste., jotka ovat yhteydessä toisiinsa axiaali- verenkiertojärjestelmässä.

Axiatonaalinen energia antaa jatkuvasti energiaa kaikille kehoillemme ja avustaa tyhjentämään negatiivisia tunne-ja mentaalimalleja.

 

( lainaus Seija Nurmen " Atlantiksen ja Muinaisen Egyptin Viisaudet " )