Share |

Mitä on parantuminen?

Todellinen parantuminen on henkistä parantumista, parantuminen on henkinen tapahtuma. Sairaudet, psyykkiset häiriöt tai elämän kriisit ovat merkkejä siitä, että ei enää ole kosmisessa harmoniassa. Parantaminen on tasapainon ja harmonian uudelleen palauttamista, jonka sairaus sai epätasapainoon. Sairaus ei parane, vaan ihminen itse. Sairaus ei siis ole parantujana ,vaan ihminen. Henkinen parannuskokemus on parantavan valon ja informaation siirtymistä ja sopusointuun palaamista kosmisen rakkausharmonian kanssa. Sielullishenkinen näkökulma ja sairastumisen todellinen syy jäävät usein huomioimatta.

Jokainen saa parannusta, mutta ei välttämättä siinä muodossa kuin odottaa. Parantuminen = yhdistymistä takaisin Universumin täydellisyyteen. Tämän myötä tajuamme, että Universumi tietää, mitä meidän tarvitsee vastaanottaa ja mitä saamme sen tuloksena.  Jos pidämme liikaa kiinni tuloksista, odotuksemme aiheuttavat häiriötä. Meidän on astuttava syrjään ja vain vastaanotettava, oltava vastaanottavaisia.

Miksi joku paranee ja toinen taas ei? Jollakin hoidettavalla voi olla alitajuinen ajatus siitä, ettei hän ole ansainnut parantua vaan hänen kuuluu olla sairas. Myös uskomus, että minun on kärsittävä vielä, voi estää eheytymisen. " En ole paranemisen arvoinen".... eheytymisen estäviä uskomuksia..

Parantumiskokemuksesta hyötyvät myös  " terveet" , koska vapautuu negatiivisesta karmasta ja parantava valo voi virrata kehon lävitse, sairaudet parannetaan etukäteen ennen niiden ilmaantumista fyysisen kehon tasolla.

Reconnective Healing on evoluution prosessi, jonka on tuonut olevaiseksi yhdessä luominen korkeimmilla taajuuksilla yhteistyössä maailmankaikkeuden kanssa. Kyse on DNA:n uudelleen järjestämisestä ja muuttumisesta.

Eric Pearlin sanojen mukaan, parantuminen ei ole " miten" tai " miksi", eikä se ole resepti. Se on OLEMISEN TILA. Muutu yhdeksi toisen kanssa, näe jumalallisuus itsessäsi ja tuossa toisessa, oivalla, että hänellä on aivan samat tarpeet, kuin sinullakin ja parannat itsesi. Paranna itsesi, parannat muut. Paranna muut ja parannat itsesi, koska sinä olet kaikki.

" Kaikki mitä teen toiselle, teet itsellesi tai mitä teet itsellesi, teet myös toiselle."

" Mitä näet toisessa, saman näet itsessäsi. Mitä näet itsessäsi, näet sen myös toisessa. "

Kaikki vaikuttaa kaikkeen.