Share |

Numero 333 - värähtelyt

 333 tarjoaa valinta tilanteen: tilaisuuden yhtyä korkeasti kehittyneisiin henkisiin olentoihin, mestareihin, enkeleihin, Kristukseen, Kristus-tietoisuuteen. Aktivoi Pyhää Kolminaisuutta. Aktivoi Dna-rakenteen tetraedrissa ( kolmisivuinen pyramidi) Kolminaisuus on pyhyyttä kaikissa valinnoissa. Keho, mieli ja henki ovat sovussa sielun kehityksen kanssa.

Päättäväisyys ja yhdistyminen Yli-sielun viisauteen ja pyhyyden näkeminen kaikissa valinnoissa lopputuloksesta riippumatta. Pyhyyden näkeminen kaikessa, myös ihmissuhteissa, on tieto, joka avaa uusia oivalluksia. Kun näet pyhyyttä toisessa näet sitä itsessäsikin, pyhyyttä ja viattomuutta......

Tämä matkamme maassa on PYHÄ.

333 viestittää siirtymisestä taajuuteen, joka on uutta : moniulotteisuutta, alkua laajemmalle ajattelulle, Kolmannen Kielen ymmärtämiselle. ( Kolmas Kieli on vertaus, joka tarkoittaa henkinen kieli, kolmaskieli on katalyyttikieli ) Oma sielu, henki, oma vapaa itse puhuu meille, mutta kuunteleminen on vaikeaa. 

Kolmannessa Kielessä on kysymys tunteista - myötätunnosta, Sisäisen Lapsen löytämisestä ja joidenkin luomisen energioiden palaamisesta, kvanttikokemuksesta.

333- viestii oppimisesta kommunikoimaan itsesi kanssa. Kommunikointi ei tapahdu aina ylöspäin, vaan sisäänpäin. Tieto on DNA-ssa ei pelkästään aivoissa.

On kyse koko kehon kokemuksesta, ylösnouseminen, henkinen kommunikointi, kanssaluominen. Koko keho osallistuu siihen, keho on luotu kommunikointia varten.

3-kertoo luovuudesta, ilosta, ilmaisusta, älystä, puheesta , itsensä ilmaisusta. Kolme on katalyyttinen toimintanumero, kyky vastaanottaa, mitä annetaan kvanttitasolla, eikä vain lineaarisena kielenä.

33- kertoo parantajasta, palvelemisesta, vastuuntunnosta. Se viestii myös pääsystä eroon ahneudesta ja kunnianhimosta ja keskittymisestä ihmiskunnan henkisyyden kohottamiseen , halusta etsiä viisautta ja totuutta ennenkuin alkaa saarnata sitä toisille.

Kyse on siis värähtelyjen vaihdosta, ei pelkästä rahasta.