Share |

Mitä on Reconnection Sessio?

Reconnection Sessio on kerran elämässä tehtävä prosessi, joka sisältää kaksi sessiota. Reconnection eli henkilökohtainen jälleenyhdistäminen herättää energeettisen muutoksen kautta ainutlaatuisen potentiaalin sinussa. Se auttaa sinua löytämään elämän tarkoituksen ja oman polkusi, uuden suunnan elämällesi ja voit tulla tietoiseksi valmiuksistasi  ja mahdollisuuksistasi, jotka rikastuttavat elämääsi. 

Se vaikuttaa evoluutioosi yksittäisenä ihmisenä, mutta myös koko ihmiskuntaan. Alun perin meridiaanilinjat kehossamme olivat yhdistetty tietoisuusverkkoon , joka on planeettamme ympärillä. Nämä verkkolinjat oli suunniteltu jatkumaan yhdistäen meidät paljon suurempaan verkkoon, sitoen meidät koko maailmankaikkeuteen, axiatonaaliseen järjestelmään. Axiatonaaliset linjat ovat valoristikoita, joita käytetään suorassa yhteydessä Valon Veljeskuntaan ihmisevoluution tietyn osan uudelleen järjestämiseksi. Valon Veljeskunta voi parantaa kehon axiatonaalisten - akupunktiolinjojen - kautta. Elävä Valon kieli on välitöntä kommunikointia Äärettömän Mielen kanssa. Valo itsessään on " elävä tietoisuus", jota jumalalliset ajatusmallit hallitsevat. Valo on olemista täydellisessä ymmärryksessä ja myötätunnossa.

Reconnection Sessio yhdistää kehon meridiaanilinjat ja akupunktiolinjat ( vanhan ohjelman linjat, jotka vielä jatkavat toimintaansa, jollakin tavalla) axiatonaalisten linjojen kautta planeetan leylinjoihin ja suurempaan universaaliin verkkoon, joka yhdistää meidät takaisin oikeutetulle paikallemme maailmankaikkeudessa.  Jos sielu haluaa päästä eteenpäin kehityksessään, nämä vanhan ohjelman akupunktiolinjat tulee yhdistää axiatonaalisiin linjoihin, jotka samalla yhdistävät meidät omaan Korkeimpaan Minäämme ( Yli-Itse ) 6-12 kk Session jälkeen ovat voimakasta muutoksen aikaa ja prosessi jatkuu koko elämän ajan. Sessio aloittaa myös DNA:n palautumista kvanttitilaan, joka oli alkuperäinen tietoisuutemme tila. ( Lemurialainen DNA)

Sessiossa yhdistetään rihmoja ( liittyvät DNA:han) ja säikeitä. Säieteoriassa on kyse fysiikasta, joka antaa ja tukee näkökulmaa elämään, henkisyyteen ja olemassaolon rinnakkaistasohin. Koko maailmankaikkeuden muoto ja sisältö määräyvät jokaisen atomin ja partikkelin ytimessä olevan värähtelytaajuuden mukaan. Loppujen lopuksi aineen ja energian välillä ei ole mitään eroa. - Kaikki on yhtä - kaikki on eräänlaista musiikkia. Tuntuuko tutulta? Tämän ovat mystikot ja idän henkiset yksilöt ymmärtäneet vuosisatoja.

Toimimme korkeuden, pituuden, syvyyden ja ajan puitteissa. Säieteorian parissa työskentelevät fyysikot väittävät, että säikeitä on olemassa 7 -11 jopa 12 (ehkä enemmänkin) eri tasolla samanaikaisesti. Ehkä on olemassa ääretön määrä universumeita, jotka koskettavat omaamme säikeiden tasolla.

Säikeiden yhdistämisessä emme kehity lähes-lineaasisesti - vaan hyödymme tavoitellessamme samanaikaisesti ajassa taaksepäin ja tuommalla sieltä esiin joitakin aspekteja siitä, kun olimme täydellisempiä, kvanttisempia ihmisiä. Kyse on samanaikaisesti olemassaolon tasoista. ( Lemurialainen kvantti-DNA) Uusien taajuuksien myötä etenemme kohti jotakin vieläkin suurempaa.....

Tämä Sessio oli tapahtuma, joka sai aikaan sen, että Eric Pearl sai nämä taajuudet käyttöönsä.( JJ Hurtekin kirja: Eenokin avaimet luku 3 -1- 7 , numerologisesti luku on 11 = henkiset portit luvallisesti auki )

Kuinka Sessio tehdään?

Reconnectioniin kuuluu kaksi sessiota, jotka tehdään 1 -2 päivän välein. Sessio tehdään kullekin vain yhden kerran elämässä. Se on jokaiselle henkilökohtainen tapahtuma.

 Sen hinta  on 333 euroa. ( sisältää ALV 24% ja kahden päivän aikana tehdyt tunnin Sessiot)

Hinta on sama kaikissa eurovaluutan maissa ja sen on määritellyt Reconnection luoja Eric Pearl, eikä sitä saa muuttaa.

Lue lisää alalinkeistä: Kosmiset meridiaanit, niiden uudelleenlinjaus ja axiatonaalinen energia. Nämä kaikki tehdään Sessiossa.

( Lue lisää sivuiltani numerosta 333 ja sen värähtelystä. )

www.reconnection.cc