Feminiininen ja maskuliininen energia ihmisessä

Share |

Torstai 14.12.2017 - Rita


Kun pyhä yhteys jumalaisen feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välillä on harmoniaa ja tasapainoa, silloin voi luoda kaikkea!!! Näiden energioiden tasapainoinen yhteys luo manifestoimiseen tarvittavan energian.

Mies ja nainen molemmat kantavat itsessään maskuliinista ja feminiinistä viisautta ja työkaluja. Kuitenkin joskus toinen tai molemmat näistä energioista on epätasapainossa, vaiettu, väärin ymmärretty tai halveksittu.

Mies ja nainen kautta aikojen ovat olleet sorrettuja ja sortajia. Usein tämä on itse luotua tunteiden, viisauden, voiman, kauneuden, totuuden tai rakkauden sortamista ja kokemista äärimmäiseksi petokseksi.

Huolimatta menneisyytesi kokemuksista ja valinnoista, sinulla on aina tilaisuus ymmärtää näitä energioita ja oivaltaa, kuinka tarpeen on yhdistää nuo molemmat tasapainoisina jumalaiseen versioon sinussa.

Millaista on terve Feminiinisyys?

Hän on lempeä, viisas, kärsivällinen, hoivaava, joustava ja hedelmällinen. Feminiininen intuitio on voimakkaimpia ohjauksen työkalujamme ja meillä kaikilla on tuo työkalu. Hän, intuitio, ohjaa aina oikeaan suuntaan. Kukapa ei hyötyisi luotettavan ohjauksen äänestä? Kun jokin vaatii huomiota tai on epätasapainossa, intuitio kommunikoi kehon, tunteiden ja emootioiden, ajatusten avulla. Kun ei kuuntele tai noudata noita saamiaan varoituksia, ääni voimistuu ja epämukava olo lisääntyy. Epätasapainossa ja huomiotta, hän ( feminiininenpuolesi) menettää itsearvostuksen, tarkkanäköisyyden, arvostelukyvyn ja kyvyn rakastaa itseään.

Voisitko parantaa kykyä kuunnella ja kunnioittaa tätä itsesi aspektia?

Hänen luonteensa on rakastaa sinua, ohjata sinua ja hoivata sinua. Voitko sallia sen? Voitko olla itseäsi kohtaan rakastavampi, kunnioittavampi ja hoivaavampi? Hän on luova ja leikkisä ja rakastaa luontoa. Jumalainen feminiinisyys on myös osallinen kaikkeen siihen, mikä synnytät elämässä : uusia ideoita, lapsia, taidetta, kirjoja, tuotteita, järjestelmiä.... Hän tukee koko ajan tätä kylvämisen prosessia, itämisaikaa, hoivaamista ja sadonkorjuuta.

Jokainen on maan päällä synnyttämässä jotakin! Jos työskentelet yhdessä tämän jumalaisen feminiinisen energian kanssa, synnyttäminen tapahtuu helposti ja kauniilla tavalla ilman voiman, pakottamisen tarvetta vaan sallimalla tuo prosessi helpolla ja loistokkaalla tavalla. Kun olet yhteydessä viisaaseen ja hoivaavaan osaan itsestäsi, tunnet olosi paljon rauhallisemmaksi, sinulla on vahva tunne, että sinusta pidetään huolta ja sinua tuetaan.

Millainen on terve jumalainen maskuliinisuus?

Hän on peloton, rohkea ja lojaali. Hän on suojeleva puolustajamme. Kun maskuliinisuus on tasapainossa, hän ei vahingoita ketään. Hänen lempeä voimansa tuo harmoniaa ja rauhaa sinne, missä on ristiriitaa, eripuraa. Hän tuntee voimansa, mutta ei käytä ketään hyväkseen, ei alista ketään tai käytä väärin voimaansa.

Käytätkö sinä voimaasi, sanojasi, toimintaasi ... rahoja ja varoja tavalla, joka yhdistää tai erottaa, luo tai tuhoaa? Hän on johtaja ja ei pelkää puhua omaa totuuttaan, vaikka muut olisivat eri mieltä. Hän seisoo rohkeasti sen puolesta, mikä on oikein, mikä tuntuu oikealta. Minkä puolesta sinä puhut? Heijastuvatko valintasi elämään näin?

Jumalainen maskuliinisuus ei pelkää tuntematonta. Hän nauttii seikkailuista ja uusien alueiden tutkimista. Hän luottaa itseensä ja tietää onnistuvansa, jos hänen aikomuksensa ja toimintansa ovat selkeät ja yhdistyneet toisiinsa.

Millainen on epäterve maskuliinisuus?

Maskuliinisuus on tällöin pysähtynyt, tukahdutettu, pelkää epäonnistuvansa tai on toisten kiusaaja, heikompiosaisten alistaja. Kun eheyttää nuo osat hänestä, jotka ovat haavoittuneet, tukahdutetut tai väärin ymmärrettyjä ja luo yhteyden häneen rakkaudella ja viisaudella, jota jumalainen feminiinisyys osaa luonnostaan, yhteydestä muodostuu täydellinen kokonaisuus.

Työskentelemällä harmoniassa; Pyhä Jumalainen Feminiininen ja Maskuliininen yhdistyminen luo mahdollisuuden tuoda kaikkea elämään. Kunnioittamalla, rakastamalla, yhdistämällä molemmat Pyhyydet itsessämme, luomme uuden tulevaisuuden itsellemme, tälle planeetalle ja koko ihmiskunnalle, mutta kaiken on lähdettävä sinusta itsestäsi. Sinä olet keskus.

Kuva: Tomi Kimura

IMG_3096.JPG

Avainsanat: viisaus, itsekunnioitus, itsearvostus, intuitio,