Mitä ihminen etsii?

Share |

Lauantai 10.7.2021 klo 12:06 - Rita


Mitä ihminen etsii? 

Ihminen etsii onnellisuutta, mukavuutta, lohdutusta, hyvinvointia, suojaa, vähän parempaa elämää, hallintaa, kontrollia.

Ihminen etsii jotakin tarkoituksellisuutta, merkitystä, sisältöä ja elämän tarkoitusta.

Onnellisuus käsite tulee Atlantiksen ajoilta, jolloin luotiin mielihyväkeskus, jota aktivoitiin ruoalla, seksillä, huumaavilla aineilla...

Onnellisuus on illuusiota, ei ole onnellisuutta, ei ole surullisuutta ja jossain vaiheessa ehkä pystyt siirtymään noiden sanojen merkityksen tuolle puolelle, ne eivät merkitse sinulle enää samaa, kuin ennen. Oivallat, että sama asia voi olla iloa tuottavaa ja surua tuottavaa, molempia saman aikaisesti.

Olet ohittanut kaksinaisuuden.

Kontrolli - kuka kontrolloi? Jumala, hallitus, työ, uskonto, perhe? Ihminen etsii tarkoitusta kaikesta; perheestä, uskonnosta, työstä ja kaikella tuolla on loppujen lopuksi hyvin vähän merkitystä.

Tämä ei tarkoita, että olisi välinpitämätön - ei - vaan on ohittanut etsimisvaiheen ja ei enää hyppää ihmisten peleihin tai oikeastaan järkeilevän mielen peleihin. Mieli on tärkeä työväline maassa, mutta sille on annettu tehtäviä, joihin sitä ei ole edes suunniteltu ja se käy ylikierroksilla.

Ihminen etsii tarkoitusta, merkitystä kaikelle: "Mikä on tarkoitukseni täällä maassa? Miksi olen täällä? Mikä on elämän tarkoitus? Mikä on elämän tehtäväni?"  Mietin vain, että pitääkö kaikella olla jokin merkitys?

Joku sanoo, että ei etsi mitään, mutta kuitenkin kysyy noita kysymyksiä eikä oivalla etsivänsä vielä. Sanat ovat hyvin harhaan johtavia ja hämmentäviä.

Et koskaan löydä elämän tarkoitusta - ehkä vedän nyt maton monen jalkojen alta, kun sanon, ettei tuolla ole oikeasti edes väliä. Nyt joku kauhistuu, mitä sellainen elämä on, jolla ei ole väliä? Ei ole kyse siitä, että olisin välinpitämätön, kun sanon noin.

Ihminen etsii sitä, kuinka elää ja sitä on etsitty kauan opiskelemalla koulussa, kursseilla, noudattamalla muiden neuvoja, kantapään kautta yrityksen ja erehdyksen kautta.

Minulle itselleni tärkein asia, jota koen elämässä, on että olen olemassa, olen aina ollut olemassa ja tulen aina olemaan olemassa ja se on kokemus, joka minulla on. 

Kuva: Tsutomu Kimura

IMG_1678.jpg

Avainsanat: etsiminen, tarkoitus, merkitys, onnellisuus,